Hizmetlerimiz;

* Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni, Çevre Lisans’ı  konularında danışmanlık ve mühendislik hizmetleri.

*Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında iş takibi, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri.

* Tehlikeli atık geri dönüşüm, tehlikesiz atık geri dönüşüm, ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri için gerekli Çevre İzin ve Lisans işlemleri.

* Emisyon/imisyon ölçümleri, atıksu analizleri, atık analizleri ve İSG ölçümleri konularında danışmanlık ve mühendislik hizmetleri.

* Tehlikeli Atık Beyanları, Atık Ambalaj Beyanları,  Atık Yönetim Planları ve Sera Gazı İzleme Planları konularında raporlama, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri.
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikleri kapsamında raporlama, iş takibi, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri.

 

İletişim Bilgilerimiz;

Adres :
Yavruturna Mah. Maliye 3. Sk. Işıl İş Mrk. No:2/12

Tel :
0364 333 13 13

Fax :
0364 333 02 73

E-posta :
resitalcevre@resitalcevre.com